Picture3.png

Pasivna zaštita od požara

Prema Vašim potrebama vršimo izvođenje radova pasivne zaštite od požara  na stambenim, poslovnim i industrijskim objektima. U našoj ponudi je i materijal za protivpožarnu zaštitu prodora instalacija kroz protivpožarne zone, noseće čelične i drvene konstrukcije.

Svi ugrađeni materijali i izvedeni radovi su u skladu sa tehničkim uputstvomproizvođača i atestnom dokumentacijom otpornosti na požar do 180 minuta.

- Protivpožarni premaz za drvo 90 min,
- Protivpožarni premaz za čelik 120 min,
- Protivpožarni premaz za beton 120 min,
- Zatvaranje cevnih i kablovskih prodora do 180 min,
- Protivpožarne cevne obujmice,
- Protivpožarne rešetke, ispune itd.

Za sve ostale informacije, možete nas kontaktirati.

Powered by WebExpress
Zaštita od požara