zop_2.jpg

ZAŠTITA OD POŽARA


 Izrada normativnih akata  (obavezno u skladu sa Zakonom)
      -izrada programa osnovne obuke, 
      -izrada pravila zaštite od požara, 
      -izrada plana evakuacije i postupka u slučaju požara. 
Usluga referenta zaštite od požara  (obavezno u skladu sa Zakonom)
       -organizovanje redovnih servisa vatrogasnih aparata i hidranata, 
       -redovni izveštaji preventivnih pregleda, 
       -blagovremeno obavljanje svih ostalih aktivnosti propisanih zakonom i  važećim  tehničkim propisima, 
       -sprovođenje osnovne obuke i provere znanja iz oblasti zaštite od požara za sve  zaposlene, 
       -potpisivanje ugovora sa definisanim odgovornostima, 
       -zastupanje pred inspekcijskim organom, 
       -savetodavne usluge. 
Prodaja svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme  

    

 


Powered by WebExpress
Zaštita od požara